Prof. IOVAN MICLEA – biografie si opera muzicala

IOVAN MICLEA (1931)

Iovan-MicleaProfesorul universitar, dirijorul și compozitorul IOVAN MICLEA, cunoscut și sub pseudonimul I. Milutanu (folosit la numeroase creații corale creștine publicate atât în Romania, Franța, cât și în SUA), s-a născut în anul 1931 în satul Laz din județul Arad, din părinții Constantin Miclea, păstorul și dirijorul bisericii locale și Persida Miclea, o apreciată cântăreață vocală ale acelor vremuri. Studiile liceale le-a urmat în orașul Arad, concomitent cu instruirea sa muzicală făcută la Conservatorul Municipal din acel oraș. A dirijat corul bisericii Arad-Pârneava și a avut o bună colaborare cu fratele păstor Pit Popovici.

În anul 1952 a intrat la Facultatea de Compoziție, Dirijat și Pedagogie a Conservatorului de Muzică din București, pe care a absolvit-o în anul 1957 cu două licențe în dirijat coral academic și pedagogie muzicală, specialități de înalt prestigiu artistic și de învățământ.

După absolvire, ca șef de promoție, a fost angajat ca Secretar Muzical la Teatrul de Operetă din București. În aceeași perioadă, Ministerul Învățământului i-a oferit postul de profesor de muzică la Liceul Nr. 1 (azi Sfântul Sava) din București.

 

Încă din anul 3 de studii la Conservator s-a afirmat în domeniul creației corale, fiind premiat la un concurs de creație muzicală organizat de Uniunea Compozitorilor, la care i s-a acordat premiul 2 pe țară, cu lucrarea intitulată „Patriei mele dragi”. Ulterior și pentru necesități de educație și instruire didactică a compus mai multe cântece pentru copii, care au fost publicate în 1958, interpretate de corul de copii al Radioteleviziunii Române și au intrat în patrimoniul cultural și educațional de radio sub îndrumarea Ministerului Învățământului.

Ca student în București, a frecventat biserica Baptistă „Basarab” din str. Titulescu, unde a fost invitat să accepte funcția de dirijor al corului. În această calitate a avut un real succes de înviorare a bisericii și a multor studenți care manifestau o aleasă dragoste pentru lauda Domnului în acel cor. Acolo și atunci, dirijorul Iovan Miclea a compus numeroase cântări corale de tineret, cântate peste tot până în zilele noastre cu mare bucurie (ex.”Slava Ta o cânt, Isuse”; ”Viață tinerească”; ”Glorie, Aleluia”; ”Voioși chemăm la această nuntă”, etc). A avut o colaborare frumoasă cu frații păstori Alexa Popovici și Jean Staneschi, care a scris textul unor cântări. În 1956 a pregătit și prezentat un concert coral cu biserica “Pârneava”, iar în anul următor cu biserica “Speranța”, ambele din Arad, promovând multe din cântările noi.

După absolvirea Conservatorului în 1957, anii frumoși și rodnici în lucrare, ca dirijor al corului pe care l-a condus cu dăruire timp de 6 ani, se sfârșesc în 1958, după care distinsul coleg și bun colaborator, Daniel Stăuceanu, a continuat să conducă cu talent și vrednicie corul acestei biserici în anii următori. De la sfârșitul anului 1959, Iovan Miclea a funcționat ca profesor de muzică, ansamblu coral și psihologie la Seminarul Teologic Baptist, din Strada Berzei Nr. 29.

În octombrie 1958, tânărul profesor de muzică se căsătorește cu studenta la medicină, Ligia Dumitrașcu, alcătuind o fericită familie, primind de la Domnul două fiice: Veronica și Corina.

În anul 1959 a intrat prin concurs ca dirijor la Filarmonica de Stat din Arad, având o bogată activitate concertistică, atât în municipiu, cât și în județ, cu programe bogate și bine apreciate.

Din anul 1960 și până la pensionarea sa din 1990 a funcționat în calitate de profesor universitar la catedra de dirijat a Conservatorului mentionat, actualmente Universitatea Națională de Muzica din Bucuresti, având și funcția de prodecan la Institutul de Perfecționare și acordare a gradelor didactice pentru profesorii de muzică din țară. A îndeplinit și funcția de decan și prodecan al Facultății de Compoziție, Dirijat și Pedagogie a Conservatorului. În această calitate a întocmit planurile și programele de învățământ superior pentru cele trei conservatoare din țară (București, Cluj și Iași). Totodată a fost responsabil cu acțiunea de patronare și îndrumare a liceelor de muzică din țară.

Între anii 1971–1974, în paralel cu activitatea profesională, a urmat și absolvit, la învățământul seral, Facultatea de filozofie a Universității București (timp de 4 ani). În anul 1974 a fost trimis de Ministerul Învățământului pentru o lună de zile în schimb de experiență și perfecționare la Universitatea de Muzică „Franz Liszt” din Budapesta.

A fost președinte și membru în numeroase comisii și jurii de concursuri naționale de creație și interpretare muzicală, cerând o înaltă exigență artistică formațiilor muzicale din întreaga țară. Este de menționat și participarea sa ca dirijor în cadrul celui de-al IV-lea Festival și Concurs International George Enescu din anul 1967 pe scena Ateneului Roman din București, fiind foarte bine apreciat de presa muzicală de specialitate.

Activitatea sa artistică și dirijorală s-a desfășurat paralel cu obligațiile didactice, fiind succesiv întemeietorul și conducătorul Corului de Studio al Conservatorului, deasemeni dirijor, alături de Marin Constantin, al corului Madrigal din Bucuresti. În aceeași perioadă a condus formația corală de cameră Pro Muzica a Casei de Cultură Mihai Eminescu din capitală, până la încetarea activității acesteia, după o bogată activitate concertistică în toată țara.

Iovan Miclea a publicat în țară numeroase studii și articole de specialitate și s-a afirmat ca un compozitor de prestigiu în muzică corală românească. Ca o recunoaștere a activității profesionale de învățământ și creație, a fost decorat și i s-au acordat peste 20 de premii naționale la diverse concursuri de creație muzicală și interpretativă, precum și un prestigios premiu internațional de compoziție de la Tours, Franța, în anul 1984. A scris și publicat în țară două volume de coruri din creația corală universală, cât și creații proprii pentru nevoile de învățământ și instruire a viitoarelor cadre didactice și dirijori de cor.

Profesorul Iovan Miclea, este membru al Uniunii Compozitorilor din România din anul 1981, unde se păstrează sub formă de achiziție majoritatea creațiilor sale corale. Numeroase lucrări dintre acestea au fost înregistrate de Radio Televiziunea Română și imprimate pe discuri Electrecord.

Ca specialist în arta corală și dirijorală, a instruit și a condus numeroase coruri ale bisericilor creștine baptiste din București (Golgota și Sfânta Treime), Arad, Oradea, Cluj-Napoca, Sebiș, Buteni, Brăila, Tulcea, Ploiești, Brașov,etc. A îndrumat și încurajat mulți tineri talentați din familii de credincioși în instruirea muzicală și pregătirea pentru intrarea la Conservatorul de Muzică.

Începând din toamna anului 1990, Iovan Miclea s-a stabilit în SUA, împreună cu familia sa, având domiciliul în orașul Vancouver, statul Washington și activând ca dirijor și compozitor în cadrul bisericii baptiste române din Portland, Oregon.

În Statele Unite a scris și publicat, în tiraj redus, o carte despre arta corală, precum și un număr de peste 30 de volume cu lucrări corale religioase (două dintre ele compuse în țară), majoritatea fiind pe versuri proprii, pentru cor de copii, cor de femei, cor bărbătesc, cor de tineret, solo voce cu acompaniament de pian, cor mixt și un Oratoriu de Crăciun intitulat „Nașterea Mântuitorului,” cântat și dirijat de autor, în primă audiție, în anul 2007, în Biserica Baptistă Română din Portland (a se vedea articolul anexat). Multe din compozitiile sale recente au fost publicate de ziarul Romanian Times din Portland. De asemenea, multe din versurile scrise de el au fost incluse in buletinele duminicale ale bisericii din Portland.

Prof. Iovan Miclea, Sacramento, februarie 2007

LUCRĂRILE TIPĂRITE ALE COMPOZITORULUI IOVAN MICLEA

 • Arta Cântului Coral, redactată și editată în anul 2004 în SUA (150 pagini)
 • Album de Coruri Mixte (laice), 36 poeme, editat în anul 2001 SUA (180 pagini)
 • Album de Coruri pentru Tineret, poeme corale laice, 34 lucrări, SUA 2001 (115 pagini)
 • Album de Coruri pentru Copii (laice), cu 52 de cântece, SUA 2001 (72 pagini)–––––––––––––––––––––––
 1. Lăudați pe Domnul, cântări corale pentru copii, Vol. I, 1993 (127 cântări, 168 pagini)
 2. Imnuri Evanghelice, coruri mixte si bărbătești, 1995 (167 cântări, 264 pagini)
 3. Scumpă Golgotă, coruri mixte și bărbatești, în colaborare cu Puiu Cocian 1997 (620 cântări)
 4. Copiii laudă pe Domnul, cântari pentru cor de copii, Vol. II, 2001 (92 melodii, 75 pagini)
 5. Mare-i Domnul, antologie de coruri mixte, 2001 (230 cântări, 300 pagini)
 6. Imnuri Corale de Laudă, coruri mixte și bărbătești, 2001 (265 căntări, 300 pagini)
 7. Prin Credință Tare, coruri bărbătești, creații noi și aranjamente, 2001 (267 cântări, 305 pagini)
 1. Cântări de Crăciun și Paști, colecție antologică, 2001 (156 cântări, 185 pagini)
 2. Bunul meu Păstor, cântări corale pentru femei și piese pentru soliști vocali (155 cântări,195 pag.)
 3. Har de Necuprins, creații noi pentru soliști vocali și acompaniament de pian (60 cântari, 150 p.)
 4. Cântări pentru Copii, Vol. I și II, cântări la două voci (200 cântări, 165 pagini)
 5. Vrednic este Domnul, coruri mixte și cântări pentru tineret, 2005 (254 creații noi, 280 pagini)
 6. Nașterea Mântuitorului, Oratoriu de Crăciun pentru cor și soliști vocali, cu acompaniament de pian-orgă, compus și editat în anul 2006 (85 pag.), executat în 2007, în biserica din Portland
 7. Calea spre Cer, coruri mixte, noi creații, volum editat în 2007 (270 cântări, 215 pagini)
 8. Splendori Divine, coruri mixte și solo voce, creații noi și armonizări de melodii tradiționale cuversuri proprii, 2006 (275 cântări, 200 pagini)
 9. Cântări de Laudă și Închinare, volum de coruri mixte și bărbătești, 2013 (280 cântări)
 10. Psalmodii Corale, poeme, imnuri și psalmi, 2007 (175 coruri mixte, 250 pagini)
 11. Comori de Har, coruri mixte, 2012 (190 cântări)
 12. Harul Iubiri Divine, coruri mixte 2008 (270 cântări)
 13. Isus, Divinul Salvator, suită corală mixtă în 7 părți, 2008
 14. Imnuri de Adorare, coruri mixte și bărbătești, 2009 (265 cântări)
 15. Imnuri de Bucurie, coruri mixte și bărbătești, 2010 (264 cântări)
 16. Colinde de Crăciun, coruri mixte și bărbătești (152 cântări) și cor de copii
 17. La Al Tău Altar, 27 cântări de nuntă și 10 de binecuvântare a copiilor
 18. Imnuri de Slavă, coruri mixte și bărbătești, 2011 (285 cântări)
 19. Spre Slava Ta, poeme, Psalmi și Imnuri corale Evanghelice, 2013 (132 cântări)
 20. Cântări de Închinare, cântări corale, mixte și bărbătești, 2014 (264 pagini)
 21. Preamăriți pe Domnul, cântări corale mixte și bărbătești 2014 (175 cântări, 200 pagini)
 22. Colinde și Cântări de Crăciun, coruri mixte, vol. II (190 cântări, 210 pagini)
 23. Cântări Creștine de Paște, coruri mixte și bărbătești (112 cântări, 135 pagini)
 24. Imnuri Duhovnicești, coruri mixte (150 cântări, 170 pagini)
 25. La umbra Crucii, Volum ce cuprinde 220 de poezii creștine de laudă

Notă: Pentru informații suplimentare vă puteți adresa direct autorului: Iovan Miclea, 4601 E. 18th St. Ap. 32, Vancouver, WA 98661, USA, Telefon 1 360 695-1332

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sursa: Nelu Cintean – material PUBLICAT INTEGRAL si primit pe e-mail

Acest articol a fost publicat în Compozitori. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s